O násSlužbyCeníkKontakt

OUTSORCING ÚČETNICTVÍ

Pod pojmem outsourcing bychom si měli představit jasně definovaný smluvní vztah mezi vámi a nějakou externí firmou. Cílem tohoto vztahu je poskytování nějakých aktivit ze strany těch, kteří jsou v nich experty a mají pro ně dostatek lidských a jiných zdrojů.

Už naše babičky říkávaly, že švec by se měl držet svého kopyta… Outsourcujte tedy takové aktivity, které nejsou jádrem vašeho podnikání, na které nemáte čas, chuť či dostatek finančních prostředků se specializovat.

Proč outsourcing?

 •  Nebudete muset realizovat a řídit aktivity, na které se vaše firma nespecializuje
 •  Odpadnou vám starosti s vyhledáváním, školením, vedením a motivováním vnitřních specialistů
 •  Pokud si najdete kvalitního poskytovatele, vyjde vás outsourcing vždy levněji než realizace vlastními silami.
 •  Budete se moci plně věnovat podstatě svého podnikání.
 •  Snížíte svou strategickou zranitelnost.
 •  Získáte konkurenční výhodu.

Účetní outsourcing je ideální způsob, jak snížit firemní náklady. Vše se odvíjí od vašich představ a požadavků. Můžete si zvolit mezi třemi základními možnostmi:

 •  úplný účetní outsourcing - v takovém případě je vlastně účtárna přenesena do naší společnosti a vy máte neustálý on-line přístup k účetním datům
 •  klasické externí zpracování účetnictví - vaše účetní agenda je zpracovávána v určitých intervalech a vámi požadované informace jsou k dispozici prostřednictvím požadovaných výstupů
 •  vedení účetního oddělení našimi pracovníky

Výhody úplného účetního outsourcingu:

 •  okamžitý přístup k účetním datům - na vašem nebo jiném serveru je umístěn buď váš, nebo náš účetní program a vy tak máte nad vším neustálou a plnou kontrolu
 •  v případě našeho účetního programu zajistíme jak software, tak i případné technické vybavení (např. pronájem serveru)
 •  outsourcing zajišťují odborníci a vy tak nemusíte sledovat legislativní změny, školit zaměstnance a máte plnou jistotu o správnosti účetnictví
 •  zastupujeme vás při kontrolách na finančních úřadech
 •  v případě napojení na váš internetbanking připravíme i podklady pro platby dodavatelských faktur
 •  okamžité reporty dle vašich požadavků, např. pro potřebu bank, měsíčního hodnocení hospodaření vaší společnosti
 •  daňové poradenství, audit

Výhody externího zpracování účetnictví:

 •  je vhodný především pro menší firmy, které nemají takový objem dokladů a kdy je neekonomické mít vlastní účtárnu
 •  nižší cena oproti účetnímu outsourcingu
 •  reporty v dohodnutých termínech
 •  zastupování při kontrolách na finančních úřadech
 •  daňová optimalizace
 •  nepotřebujete mít žádný účetní software

Výhody vedení účetního oddělení našimi pracovníky:

 •  účetní oddělení včetně všech dokladů zůstává ve vaší firmě
 •  v případě vašeho zájmu Vám zajistíme účetní program, technické vybavení
 •  dohled nad vašimi pracovníky, školení legislativních změn
 •  zastupování při finančních kontrolách
 •  nastavení reportů dle vašich požadavků
 •  daňové poradenství, audit